ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 0097165320804 - 00971557917628 -00971501664313 تماس حاصل نموده یا به آدرس امارات متحده عربي شارجه الخان صنايع ۱ افغانستان کابل پل سوخته مقابل شفاخانه فردوس ترکيه استانبول majlis.tours@yahoo.com مراجعه نمایید.